VILKÅR

Her finder du et overblik over vores partnerskaber

Vilkår

Betalingsbetingelser

25% af uddannelsesgebyret betales ved tilmelding.
75% betales 90 dage før opstart.

Afbud/overflytning til kommende hold

Mere end 90 dage til opstart – 75% af uddannelsesgebyret refunderes

Mindre end 90 dage til opstart, refunderer vi IKKE uddannelsesgebyret

Der er mulighed for at sende en anden medarbejder i stedet, dette skal meldes senest 30 dage før opstart.

Det er muligt at flytte til næste hold mod et gebyr på 25% af uddannelsesgebyret, forudsat at der er plads på holdet.

Erhvervssparring og andre 1-til-1 opgaver

Prisen for forløbet betales netto 8 dage forud for forløbets opstart, medmindre andet er aftalt.

Ved enkeltstående erhvervssparring sessioner kan betales netto kontant ved sessionens afslutning.

Evt. lokale- og transportomkostninger faktureres særskilt efter forudgående aftale med kunden.

Aflysninger af aftalte sessioner skal ske min. 48 timer før den pågældende aftale. Ved rettidig aflysning aftales der en ny erhvervssparring sessioner som erstatning for den oprindelige. Ved ikke rettidig aflysning ydes der ingen erstatning for den pågældende coachingsession.

Ved ophør før tid refunderes det overskydende beløb ikke, medmindre andet er aftalt. Det overskydende beløb kan overføres til en anden aktivitet der udbydes af Akademiet for ledelse.

Force Majeure

Såfremt væsentlige uforudsete begivenheder medfører, at Akademiet for Ledelse ikke kan gennemføre programmet på de aftalte datoer og lokationer, vil deltageren blive tilbudt en alternativ løsning for at gennemføre uddannelsen.

Til force majeure regnes blandt andet, men ikke udtømmende: Terrorangreb, epidemier, krig, rejse eller indrejseforbud eller lignende.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål  info@akademiforledelse.dk